2018 Malaysian Piano Festival – Grand Final

Age 7 and below:

First Prize

Sophie Keong Zhi Ling

Second Prize

Charissa Ooi Ke Han

Third Prize

Lee Jan Siang @ Kingston

Achievement Awards

Nicole Liang Xin Ru
Clara Soon Xin Jie
Lee Kai Ying
Lim Anyie
Ong Ee Yao

Age 9 and below – Group A:

First Prize

Charissa Ooi Ke Han

Second Prize

Natasha Francesca Paran

Third Prize

Chiang Ching-Chiao

Age 9 and below – Group B:

First Prize

Megan To Yi An

Second Prize

Han Nian Tong

Third Prize

Jayden Jong Khai Ern

Achievement Award

Wong Yu Kuan

Age 12 and below – Group A:

First Prize

Lu, Yun-Kuan

Second Prize

Khor Jen Lyn

Third Prize

Bae Han Cheol (Iron)

Achievement Award

Kim Giyeon

Age 12 and below – Group B:

First Prize

Abigail Toong Sii Yue

Second Prize

Wayne Chai Wei Yan

Third Prize

Chai Wen Xuan

Achievement Award

Han Cheng Yang

Age 14 and below:

First Prize

Beatrice Khor Xin Yu

Second Prize

Joshua Lau Jin Quan

Third Prize

Ivy Wee Ern Nin

Achievement Award

Bryan Law Ee Jiun

Combined Age 17 and Below & Age 18 and Above:

Joint First Prize

Ong Zi Xin
Lim Kwan Yee

Second Prize

Low Chyh Leng

Joint Third Prize

Liew Sin Yee
Chiang, Yi-Hsuan

Achievement Awards

Vincent Ng Yao De
Anne Yap I-Shyuen

Shopping Cart